Nybyggnad - Butikslokal

Coop Forum, Ängelholm

Nybyggnad av butikslokal i Ängelholm.

Bruttoarea: ca 2800 m2
Beställare: KF Projekt och Fastigheter
Entreprenör: Peab Sverige AB
Byggår: 2001-2002
www.gasell.com

 

Butikslokalen i landskapet Detalj med reklamskylt
Entréfasad från sydost Fasad mot väster
  Entréfasad från sydväst Detalj av västfasad
  Entré Inklädnad av kylanläggning
  Detalj av entré Kundvagnsgarage