Nybyggnader / om- och tillbyggnader

Coop Forum, Ängelholm, färdigt 2002
Nybyggnad av butikslokal
Kakel & Tegel, Malmö, pågående arbete
Om- och tillbyggnad av utställnings- och lagerlokal
Johannesskolan, Malmö, pågående arbete. Ombyggnad och invändig renovering Kakel & Tegel, Malmö
Lagerhall
Johannesskolan, Malmö
Ingångsparti från trapphall
Finnhult, Höör, pågående arbete
Ombyggnad av LSS-boende till ferieskola
Johannesskolan, Malmö
Korridor mot klassrum
Backaskolan, Malmö, färdigt 2002
Ombyggnad av samlingssal, kök med diskrum samt ventilation.
Johannesskolan, Malmö
Klassrum
Sofielundsskolan, Malmö, färdigt 2001.
Tillbyggnad av toalettenheter